Petosen Nallet on urheiluseura, joka toimii Kuopion Petosella.

Seura on perustettu vuonna 1992. Seuran alullepanijoita olivat Kimmo Tiainen, Kimmo Koistinen ja Arto Savolainen.
"Petosen Nallet ry:n toiminta-ajatuksena on aktivoida Petosen alueen ihmisiä heitä kiinnostavaan urheilu- ja liikuntatoimintaan sekä luoda tälle toiminnalle tarpeen mukaisia puitteita."

Toiminnan tavoitteena on
- saada syntymään petoslainen liikunnan harrastamisen henki
- lisätä alueen ihmisten yhteishenkeä
- vahvistaa Petosen identiteettiä aktiivisena ja viihtyisänä asumisalueena
- edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta ja terveitä elämäntapoja
- kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä
- edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa
- toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta